INFORMATION 
 REGLER
För att anmäla sig som deltagare: Namn Klass Telefon nummer Önskat startnummer Till: info@landskrona-motordag.se
Detta året bjuder vi på föranmälningsavgiften.
 FÖRANMÄLAN
Motordag Motordag Mopperace Mopperace Utställning Utställning Adress/Kontakt Adress/Kontakt
 Förutom Mopperace kommer det att finnas andra aktiviteter och utställningar precis som vanligt.
Dom tre snabbaste mopederna kommer att förutom priser från våra sponsorer även tilldelas ett fint diplom för att ha medverkat och stöttat barncancerfonden med sitt deltagande.
Starttiden är som vanligt kl. 14.00 Om man ska vara med och deltaga i årets race ska man vara på plats senast kl 12.00 för besiktning av mopeden. På besiktningen kommer vi att gå igenom allt som står i reglerna. och ni kommer även att skriva på ett papper där ni godkänner våra villkor.
2014-03-06 10:49 - Senast uppdaterad
Klassindelning   För att alla typer av mopeder skall få möjlighet vara med på Roadriderdragway, har vi delat in mopederna i två klasser. 1.  Klass Classic      Här ingår mopeder som är luftkylda och med manuell växling.      Motorn skall komma från en moped max 70cc.      Fri modifiering av ram och övrig                  utrustning. fullt fungerande bromsar. 2.  Klass  Övrig      Här ingår mopeder som inte kvalificerar sig i klass 1.      Max 70cc luftkyld eller 50cc vattenkyld.      Motorn skall ursprungligen komma från någon form av moped.      Fri modifiering av ram och övrig utrustning.      Fullt fungerande bromsar.  Säkerhet    Banan har begränsad bromssträcka på ca 55 m, vilket medför     att fordon med bristfällig konstruktion ej kommer att tillåtas.     Hjälm och vettig klädsel är ett krav.     Provkörningar innan kvalkörning är förbjudet.     Allmänt gott omdöme och nykterhet är en självklarhet.     Av arrangören utsedd besiktnings man äger rätten att besluta i       vilken klass mopeden skall placeras. Även kontrollera om     mopeden är i skick att delta. Ansvar Alla deltagare och besökande som tillträder området eller provkör sina mopeder, gör detta på så kallad egen risk. Arrangörerna fråntar sig allt ansvar gentemot alla som vistas eller deltar i provkörningen i händelse av olycka eller skada. Arrangören påtar sig inte heller något ansvar gentemot tredjeman som vistas inom området eller material, fordon eller liknade tillhörande tredje man. Alla deltagare framför sina mopeder helt på eget ansvar och får delta i provkörningen först då en ansvarsbefrielse fyllts i hos arrangören.  Denna ansvarsbefrielse informerar deltagaren om riskerna med ett deltagande och fråntar arrangören allt ansvar. Olycka, incident eller liknande kan eller får ej belastas arrangören då den som medverkar i evenemanget varit fullt införstådd med eventuella risker denna kan medföra.  Kontroll Arrangörerna har rätten att efter avslutad final, kontrollera cylindervolym . Deltagare, mopeddragracing är en gentlemannasport .    
Efter finalen kommer det att arrangeras ett slowrace mellan dom två långsammaste mopederna i varje klass
Roadrider dragway PRESENTERAR Barncancerfonden Ni kör helt enkelt för
Stegen
Mopperace Mopperace